Fizyka, czy psychika? Dolegliwości której sfery człowieka są szkodliwsze? Na to pytanie mogą odpowiadać jedynie ludzie, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w obu wymiarach. Ich porównanie z reguły wykaże problem natury psychicznej za mocniejszy i trudniejszy w wyleczeniu niż problem powiązany z fizjonomią ludzką.

Problem w rozumieniu chorób psychicznych pojawia się już w ich definiowaniu. Objawów słabości wewnętrznej jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset.

Jeśli nie przeszkadzają one w pracy, życiu rodzinnym i odpoczynku najczęściej machamy na tą kwestię ręką. „Jakoś żyć trzeba, dam radę” – tłumaczymy sobie.

Niestety, dopiero kumulacja napięć, stresu i innych objawów natury psychicznej, które prowadzą do myśli samobójczych i permanentnej depresji może „zakwalifikować” potencjalnego chorego do grona leczonych specjalistycznie. Poza szeroko rozumianą depresją należy wymienić inne objawy chorego organizmu, tj.

: zaburzenia nerwicowe, adaptacyjne, schizofrenię czy AHDH. Są to również stany, w których pomoc i trwała opieka lekarza specjalisty jest niezbędna do poprawy stanu.

Terapia małżeńska w Pomocnia Poznań www.backstagepromotion.pl krzesła do jadalni