W pewnych okolicznościach konwoje mogą działać samodzielnie i tak jest zazwyczaj. Jeśli realizowane są standardowe usługi, takie jak inkaso czy przewóz gotówki z banku lub do banku, to zazwyczaj wszystko odbywa się wyłącznie w ramach agencji ochrony.

Nie są angażowane żadne osoby z zewnątrz, w tym również służby porządkowe. Jednak są zlecenia specyficzne, które w naturalny sposób wymagają kooperacji i koordynacji, w której muszą brać udział na przykład funkcjonariusze policji oraz innych służb państwowych.

Doskonałym przykładem jest przewóz dzieł sztuki z muzeum lub galerii. Jeśli dobra, będące zazwyczaj własnością państwa, przedstawiają dużą wartość, to należy im zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa.

Najczęściej poszczególne placówki muzealne współpracują z renomowanymi agencjami ochrony, które czuwają nad bezpieczeństwem zbiorów w sposób ciągły – poprzez instalację alarmową, monitoring i gdy trzeba działanie patroli interwencyjnych. W przewozie dóbr agencja także może brać udział.

W przypadku wartościowych dzieł sztuki lub antyków w ich konwojowanie zazwyczaj jest zaangażowana również policja. Oznacza to, że prywatna firma ochroniarska musi w odpowiedni sposób ułożyć sobie współpracę z mundurowymi.

Zwykle jest to o tyle łatwiejsze, że agentami ochrony są nierzadko byli funkcjonariusze, a więc są oni darzeni przez kolegów po fachu szacunkiem pomimo faktu, że pracują w agencji ochrony. Poza tym udana kooperacja leży w tym momencie w interesie każdej ze stron.

Zazwyczaj przebiega ona bez przeszkód.

gres na taras