Przygotowanie konwoju przebiega według różnych założeń. Zazwyczaj są one do siebie dość zbliżone, jednak każda agencja ochrony stara się wypracować swoje autorskie rozwiązania, które sprawiają, że konwój jako usługa przestaje być schematyczny. Najważniejszym elementem w przypadku typowego konwoju jest zawsze pojazd, którym poruszają się konwojenci oraz przewożone przez nich dobra. Konstrukcja takiego auta jest specjalna – posiada ono wzmocnioną karoserię oraz kuloodporne szyby.

Specjalne okienka z lusterkiem wstecznym pozwalają konwojentom obserwować otoczenie. Jeśli sytuacja tego wymaga, konwój nie musi składać się z tylko jednego pojazdu, ale z kilku. Zwykle są to trzy auta, a dobra objęte konwojem są przewożone w pojeździe środkowym, który jest ubezpieczany z przodu i z tyłu. Czasami, wzorem konwojów policyjnych i wojskowych, stosuje się jeszcze ubezpieczenia z boku – na przykład w postaci agentów ochrony poruszających się na motocyklach.

To jednak rozwiązania specjalne, po które sięga się bardzo rzadko. Standardowy konwój to jeden samochód. Poza tym jest jeszcze to, czego nie widać, ponieważ konwojenci są w stałej łączności z centralą, a gdy trzeba również z policją. Często stosuje się szczegółowy monitoring GPS, który sprawdza, czy konwój porusza się zaplanowaną trasą.

Odstępstwa od niej są możliwe w sytuacjach szczególnych – gdy przejazd trasą planową mógłby narazić transport na zagrożenie lub gdy przejazd jest niemożliwy z przyczyn losowych (wypadki, katastrofy, blokada drogi). Kierowca konwoju musi niezwłocznie zgłosić taką zmianę trasy do centrali.

Transport Szczecin Berlin Ochrona przeciwpożarowa BHP Polecam firmę Miras, która oferuje %przeprowadzki we Wrocławiu%.