Resocjalizacja, czyli proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej, w trakcie którego kształtuje się u niej odpowiednie normy społeczne i wartości, które z różnych względów nie zostały przyswojone w toku socjalizacji, jest procesem wykorzystywanym w różnych dziedzinach życia społecznego i cieszącym się coraz większym uznaniem i poparciem społecznym. A jakie są podstawowe cele resocjalizacji? Przede wszystkim do jej głównych zadań zaliczyć możemy odrzucenie zachowań antagonistyczno- destrukcyjnych oraz uruchomienie prawidłowych mechanizmów socjalizacyjnych i prospołecznych. Ponadto resocjalizacja stawia sobie za cel naprawę moralną, etyczną, kulturową i obyczajową jednostki.

Nie ulega wątpliwości, że wśród celów procesy modyfikacji osobowości jednostki w rozumieniu resocjalizacyjnym wyróżnić należy także ukształtowanie w odpowiedni sposób mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz kształtowanie odpowiedzialności. Resocjalizacja to proces niezwykle złożony, jednakże wyraźnie ukierunkowany, w czym niewątpliwie leżą podstawy jego sukcesu. Warto więc docenić ten obszar działań z pogranicza psychologii i pedagogiki, bowiem może być nie tylko środkiem zaradczym, ale i profilaktycznym.

www.badminton.slupsk.pl Dobry psycholog